Auteur: admin (Pagina 2 van 23)

Jaarlijkse boomweggeefactie: vanaf woensdag 14 maart van 10 tot 17 uur bij de Heimanshof

Bij  het begin van de lente rond 21 maart wordt elk jaar de jaarlijkse nationale boomplantdag gehouden.  Niet alleen op scholen wordt daar een feest van gemaakt. Ook een heleboel tuinen zouden er feestelijker uitzien met natuurvriendelijke hoekjes en bomen en struiken die voor insecten en vogels beschutting en voedsel bieden.

Daarom organiseert De Heimanshof , samen met Stichting M.E.E.RGroen, sinds 2008 de boomweggeefactie . De natuur is namelijk zeer productief in het uitzaaien van jonge boompjes en struiken als je de kennis en de inet hebt  om er wat mee te doen. In de heemtuin en bij de natuurontwikkelingsprojecten worden duizenden exemplaren verwijderd gedurende de winter, waarvan er vele prima elders van pas kunnen komen.

Ook dit jaar staan er vanaf woensdag 14 18 maart weer  15.000 boompjes klaar voor belangstellenden. Hoe ‘groener’ iemand  zijn tuin of terrein wil  inrichten, hoe meer bomen er mee mogen. Het enige wat wij daarvoor terug vragen is dat  men de Heimanshof stond met een lidmaatschap of een gift. En met de bomen die 1 april nog niet opgehaald zijn, gaan  we een heus klimaat bos aanplanten

Oproep1: Niet bij ons komen er veel bomen en struiken spontaan op. Dat gebeurt overal. We houden ons daarom aanbevolen voor kleine bomen en stuiken uit uw eigen tuin, die via deze dagen een nieuwe eigenaar kunnen vinden. Wij komen niet ophalen.

Oproep 2:De boom weggeefactie gaan we dit jaar uitbreiden met een nieuwe ontwikkeling. Uit de jonge loten van de taxusstruik kan namelijk een kankermedicijn (Taxol) worden gewonnen.  In de periode dat de taxus hagen gesnoeid moeten worden (juni/juli), gaan we het snoeisel met ieders hulp verzamelen. Houd de berichtgeving daarover in de gaten.

Ca 60 soorten zijn dit jaar beschikbaar in variërende aantallen:

Berk, zwarte els, populier, katjes dragende en schietwilgen, meidoorn, sleedoorn, duindoorn,  sneeuwbes, liguster, taxus, hulst,  zure kers, zoete kers, hazelaar, zomer eik, moseik, beuk ,  iep, es, esdoorn, noordse esdoorn, veldesdoorn, kardinaalsmuts, Europese vogelkers, rode kornoelje, vlier , 4 soorten druiven, kruisbes, rode bes, Japanse wijnbes , framboos, lijsterbes, duindoorn, bosroos, hondsroos, taxus, sering, hulst, liguster , paardenkastanje,  grauwe abeel, wilde peer,  taxus, douglas spar, winter bloeiende prunus, Oostenrijkse den,

Openingstijden (met speciale ontvangst en informatie voorziening)

Woensdag 14 maart van 10 tot 17 uur

De actie loopt volgens het principe: wie het eerst komt… op de reguliere  openingstijden door t.m. donderdag 29 maart.. De dan  overgebleven bomen worden in een klimaatbos geplant .

Voor meer informatie: www.deheimanshof.nl

Franke van der Laan: beheer@deheimanshof.nl  of 06-48226490

Greenteens de boom in voor het goede doel

Wij zijn een groep tieners die van de natuur houden en vanaf De Heimanshof samen optrekken. We maken ons eigen jaarprogramma, gaan 1x per maand met elkaar op excursie in de natuur en realiseren leuke projecten voor doelen die wij belangrijk en/of duurzaam vinden. Wij financieren onze activiteiten grotendeels zelf door bijvoorbeeld te collecteren voor goede doelen als het Oranje fonds. Een deel van de opbrengst is voor het goede doel en een deel is voor onze eigen activiteiten.

Actie: GreenTeens de boom in voor het goede doel

Dit jaar gaan we de boomhut in voor het kinderfonds de MAMAS. In Zuid-Afrika leven miljoenen kinderen in armoede. 1.400 lokale vrouwen zijn hiervoor in actie gekomen en zorgen voor opvang, scholing, medicatie en liefde voor deze kinderen. Uiteraard hebben ze hier geld voor nodig. Met elke donatie van 5 euro kunnen ze een kind een maand lang verzorgen.
MAMAS is een kleine organisatie uit Nederland. Klein en dus minimale onkosten.

Wij willen zelf geld bijeenbrengen voor dit doel. Daarom laten wij ons vrijwillig 24 tot 48 uur in de boomhut op De Heimanshof opsluiten. Het wordt een echte ‘overlevingstocht’ zonder verwarming, televisie, mobiele telefoon en andere luxe. Door sponsering hopen we veel geld bij elkaar te krijgen voor het goede doel en ons eigen activiteitenprogramma. De boomhut ligt tijdens de actie vol hooi en we slapen er 1 of 2 nachten. Iedereen is welkom om ons op te zoeken en te steunen tussen  vrijdag  23 februari aanstaande vanaf 18 uur,  als we in de boomhut gaan, en zondag 25 februari  18 uur. Er is ook thee en koffie te koop voor het goede doel en u kunt ons ook komen sponseren natuurlijk!

Hebt u geen tijd om langs te komen maar wilt u ons wel sponseren? Dan kunt u ons ook sponseren door een bedrag over te maken naar:

IBAN Vriendenkring De Heimanshof: NL06INGB0005729896 o.v.v. Greenteens MAMAS-actie 2018

Klimaatverdedigingszone-lezing op De Heimanshof Zo. 25 februari: 14.30 uur

Foto: Aanleg stuk klimaatbos in Haarlemmermeer

 

 

 

 

 

 

Klimaatverdedigingszone nodig voor onze leefomgeving!

Het klimaat verandert met rasse schreden. De mens speelt daar een cruciale rol in. In de afgelopen vijftig jaar hebben wij net zoveel energie en grondstoffen gebruikt als in de hele geschiedenisperiode daarvoor. Dit heeft geleid tot veel CO2 en vervuiling in de lucht. Volgens klimaatverbeteraar Ton van Oostwaard moet het roer drastisch om. Het is tijd om een groene klimaatverdedigingszone voor onze leefomgeving te bouwen. Op zondag 25 februari geeft hij een lezing in De Heimanshof over zijn aanpak.

Fijnstof is een van de drie grootste veroorzakers van ziekte en sterfte in ons land. Willen wij als mens kunnen overleven, dan is allereerst het optimaliseren van de luchtkwaliteit essentieel. Daarom zet Van Oostwaard in op ‘duurzaam prestatiegroen’. Hij kweekt in zijn bedrijf MyEarth bomen en struiken die meer CO2 binden en fijnstof afvangen dan reguliere soorten.

Van Oostwaard wil burgers en overheden stimuleren om een groene klimaatverdedigingszone op te bouwen rondom Amsterdam, analoog aan de Stelling van Amsterdam (gebouwd tussen 1874 en 1914). “We moeten zoeken naar een nieuwe balans. Groen Doen. Ik geloof erin dat we met samenlevingsparticipatie klimaatherstel, biodiversiteit, luchtzuivering, zuurstof en een langer en gezonder leven voor huidige en volgend generaties kunnen realiseren.”

De lezing begint om 14.30 uur in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp en is gratis toegankelijk. De tuin is vanaf 14.00 uur ook open voor bezoekers.

GREENTEENS zetten zich in voor MAMAS Kinderfonds

Van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur

Wij zijn een groep tieners die van de natuur houden en vanaf De Heimanshof samen optrekken. We maken ons eigen jaarprogramma, gaan 1x per maand met elkaar op excursie in de natuur en realiseren leuke projecten voor doelen die wij belangrijk en/of duurzaam vinden. Wij financieren onze activiteiten grotendeels zelf door bijvoorbeeld te collecteren voor goede doelen zoals het Oranje fonds. Een deel van de opbrengst is voor het goede doel en een deel is voor onze eigen activiteiten.

Dit jaar gaan we van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur de boomhut in voor het kinderfonds de MAMAS.

In Zuid-Afrika leven miljoenen kinderen in armoede. 1.400 lokale vrouwen zijn hiervoor in actie gekomen en zorgen voor opvang, scholing, medicatie en liefde voor deze kinderen. Uiteraard hebben ze hier geld voor nodig. Met elke donatie van 5 euro kunnen zij een kind een maand lang verzorgen.

Wij willen zelf geld bijeenbrengen voor dit doel. Daarom laten wij ons vrijwillig 24 tot 48 uur in de boomhut op De Heimanshof opsluiten. Het wordt een echte ‘overlevingstocht’ zonder verwarming, televisie, mobiele telefoon en andere luxe.

Door sponsering hopen we veel geld bij elkaar te krijgen voor het goede doel en ons eigen activiteitenprogramma. De boomhut ligt tijdens de actie vol hooi en we slapen er 1 of 2 nachten. Iedereen is welkom om ons op te zoeken en te steunen.

Er is, van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur, ook thee en koffie te koop voor het goede doel en u kunt ons ook komen sponsoren natuurlijk!

Hebt u geen tijd om langs te komen maar wilt u ons wel sponseren? Dan kunt u ons ook sponseren door een bedrag over te maken naar: IBAN NL06INGB0005729896, ten name van ‘Vriendenkring De Heimanshof’: o.v.v. Greenteens MAMAS-actie 2018.

Parkeren in de Verisstraat/Daunisstraat!

Als wijkraad komen er veel vragen van bewoners binnen over parkeren. Als lid van de wijkraad en bewoner herken je veel  vragen.

Zo kregen wij de volgende vraag binnen:

“De parkeeroverlast in onze straat wordt steeds groter. Ik kan vaak mijn eigen parkeerplek niet af. Mijn vraag is of dit onder de aandacht is. Ook parkeren hier steeds vaker mensen die hier niets te zoeken hebben. Mensen die op vakantie en werk zijn. Ik stel voor een verbodsbord buiten de parkeervakken, een blauwe zone eventueel extra parkeerplekken op het braakveld begin van de verisstraat kalorama. Ook richting het speeltuintje verisstraat/ daunisstraat kun je niet eens de bocht door naar rechts de daunisstraat in. Wij moeten omrijden om naar onze garage te kunnen. Wat als daar nog eens de hulpdiensten heen moeten? Heb al vaker gezien dat kleine vrachtauto,s achteruit moeten daar. Ik hoop dat jullie wat aan de parkeeroverlast kunnen doen.”

Er wordt al jaren uit dit deel van de wijk geklaagd bij de gemeente en uiteindelijk bij de wijkraad.

Als wijkraad heb je dan in de loop van de tijd zo je kanalen om een dergelijk probleem aan te pakken. En dus hebben wij om een onderzoek gevraagd en dit ook gekregen. Hierop kwam het volgende antwoord

Naar aanleiding van een melding over parkeeroverlast hebben wij een parkeeronderzoek gedaan in de Verisstraat (ter hoogte van huisnummer 29) te Hoofddorp.

De controles zijn door de weeks en in het weekend gedaan ( in de ochtend, in de middag en in de avond ).

Als acceptabele norm hanteren wij in de Haarlemmermeermeer 100 meter loopafstand. In de bijlage vindt u een overzichtslijst en een aantal foto’s van het parkeeronderzoek.

 Conclusie:

*             Bezettingsgraad in de Verisstraat is niet hoog. Binnen een straal van 100 meter zijn altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

*             Tijdens de controle hebben wij geen hinderlijke/ gevaarlijke parkeersituaties waargenomen. Wij zagen wel dat drie voertuigen op de weg geparkeerd stonden. Wij hebben geconstateerd dat er voldoende ruimte over blijft voor de hulpdiensten.  

    Advies:

Bewoners hebben binnen een straal van 100 meter voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Daarmee wordt aan de eisen voldaan. Wij gaan geen extra parkeerplaatsen aanleggen en geen extra verkeersmaatregelen nemen.

Reactie van de wijkraad:

Men is jammer genoeg voorbij gegaan aan het fout parkeren, waardoor een bocht door geparkeerde auto’s niet normaal kan worden genomen. Garages niet altijd bereikbaar zijn en daarmee wordt ook de bereikbaarheid voor hulpdiensten in gevaar gebracht.

Dat is ook wel weer begrijpelijk. Dat is een probleem van de afdeling Handhaving! We zullen dit probleem weer bij de afdeling Handhaving inbrengen.

En zo is het werken voor onze wijk nog steeds nuttig en nodig. Alleen zouden meer mensen in onze wijk nut en noodzaak moeten inzien en de wijkraad steunen met een stukje van hun kennis en tijd.

Ontwikkeling van 31 appartementen in een kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622

Dit is de officiële tekst van de gemeentelijke bekendmaking van 18 januari j.l.

Anterieure Overeenkomst met Cityside Apartments BV voor de ontwikkeling van 31 appartementen door transformatie van een kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622 te Hoofddorp.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 9 januari 2018, onder besluitnummer 2017-0051963, een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met Cityside Apartments B.V. inzake het verlenen van medewerking aan de (her)ontwikkeling van het kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622 te Hoofddorp naar 31 huurappartementen.

In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over het bouwplan, de locatie-eisen en het verhaal van de door de gemeente te maken kosten voor de ontwikkeling en de realisatie van het project, op de ontwikkelaar.

Zakelijke beschrijving ter inzage

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf 17 januari 2018 gedurende vier weken een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ter inzage bij de informatiebalie van het Raadhuis in Hoofddorp. De overeenkomst zelf ligt niet ter inzage.

De zakelijke beschrijving is ook te vinden op deze website.

Geen reacties mogelijk

Tegen de anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst staan geen zienswijzen, bezwaar of beroep open.

Winterwandeling en Nieuwjaarsreceptie in De Heimanshof op zondag 7 januari om 14.00 uur

Ook in de wintermaanden is er in De Heimanshof veel te zien en te beleven.

l   Het grote sneeuwklok je is – mede door het warme weer – begin december al boven de grond gekomen net als het blad van de aronskelken.  En ook de hazelaar bloeit al ‘spectaculair’. Stinkend nieskruid bloeit al vanaf november. Ook andere soorten steken voorzichtig hun kopje boven de grond. In de kassen staan juist nu veel mediterrane en tropische planten in bloei zoals de theestruik, het Chinees lantaarnplantje, de aloë, de geldboom, de tropische orchideeën en niet te vergeten citrusboompjes. Genoeg reden dus om op zondag 7 januari om 14.00 uur mee te lopen met de winterwandeling door De Heimanshof. En ook een mooie gelegenheid om elkaar dan aansluitend de beste wensen voor weer een kleurrijk, gezellig en inspirerend nieuw jaar toe te wensen.

Iedereen die iets met De Heimanshof of de natuur in de Haarlemmermeer heeft is van hart welkom.
Tijdens de receptie wordt de winnaar van de 4 seizoenenfotowedstrijd bekend gemaakt.

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: Wieger Bruinlaan 1, Hoofddorp

vellen van een houtopstand in de Van der Burchstraat 4, 2132 RN

Verleende omgevingsvergunning, Hoofddorp, ter hoogte van de Van der Burchstraat 4, 2132 RN, vellen van een houtopstand, verzenddatum 15-12-2017, zaaknummer 25726521, olonummer 3358057.

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, een dag na de verzenddatum van het besluit, ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Voor de openingstijden en voor het maken van een afspraak kunt u terecht op de website van de gemeente. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum (dit is de genoemde datum in bovenstaande omgevingsvergunning) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. afdeling Inkoop & Juridische Zaken, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. De verleende omgevingsvergunning treedt een dag na bekendmaking (is datum toezending aan de aanvrager) in werking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. De omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg, sloop, kap of wijzigen/slopen van een monument treedt echter pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg, sloop, kap of wijzigen/slopen van een monument pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kunt u – met DigiD – ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Elektrisch vervoer levert een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en is stiller en zuiniger dan gewone voertuigen. Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren heeft de gemeente op 3 december de B&W nota Randvoorwaarden voor laadinfrastructuur elektrische auto’s d.d. 3 december 2013 (kenmerk 2013.0080843) vastgesteld. Particulieren en bedrijven in het bezit van een elektrische auto konden op basis van deze nota een openbare laadpaal nabij het vestigingsadres aanvragen.

In de Leeghwaterstraat in Hoofddorp, nabij huisnummer 59, twee parkeervakken alleen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met een onderbord OB504 en de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2017-100-070;

In het Arnolduspark in Hoofddorp, nabij huisnummer 15A, twee parkeervakken alleen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met een onderbord OB504 en de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2017-100-072;

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Branddoorslag Een al jaren slepend probleem in de Van den Berghlaan.

De wijkraad heeft in samenwerking met de gemeente op 12 november 2015 een voorlichtingsavond georganiseerd aangaande dit onderwerp.

De gemeente heeft nu op 22 november 2017 een brief van 3 kantjes doen uitgaan met een zelfde inhoud als de brief uit 2015. Wij  gaan nu echter  niet een 

voorlichtingsavond organiseren. Maar wij vragen de bewoners die deze brief (zie afbeelding) ook hebben ontvangen om contact op te nemen met het comité dat bezwaar wil maken tegen deze brief. Dit contact kunt u leggen via info@wijkraadhoofddorpoost.nl

 

 

 

Indien u de bedoelde brief ook ontving!

NEEM CONTACT OP MET HET BEWONERSCOMITÉ

dat deze zaak behandeld. Individueel optreden is in dit geval niet verstandig. Doen kunnen we alles, maar alleen allen samen! info@wijkraadhoofddorpoost.nl

 

Wat is er aan de hand?

Volgens de gemeentelijke administratie zou uw woning niet voldoen aan de brandveiligheidseisen van 2012. Dat is nog maar helemaal de vraag. Er is in de jaren 69 en 70 `per woonblok anders gemetseld. De controle door de gemeentelijke bouwopzichter was in die jaren anders dan we nu van een bouwopzichter verwachten.

Ook zijn er verschillende bewoners die tijdens verbouwingen al maatregelen hebben genomen, zoals opmetselen of dicht smeren. Dat kan ook uw buurman zijn, zodat uw woning wel veilig is.

Mocht uw woning werkelijk niet voldoen aan de eisen die de gemeente sinds 2012 stelt dan staan er nog verschillende wegen open. Zoals bezwaar maken of een bouwopzichter laten komen die via een paar kijkgaatjes de tussenmuren controleert, of in overleg gaan over hoe de zaak kan worden opgelost.

Om bezwaar te maken kunt u gebruik maken van de hierbij ook afgedrukte brief. Die moet wel de komende dagen – vóór week 51 – worden ingediend.

Het laten controleren door een bouwopzichter gaat op afspraak, zoals in de gemeentelijke brief is opgegeven.

Overleg vooral met uw buren. U mag niet zomaar aan het metselen slaan aan een gemeenschappelijke muur. Geeft dit strubbelingen, dan is overleg met de gemeente en       eventueel burenbemiddeling mogelijk.

 

Niets doen levert alleen maar hoge kosten op.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2023 Wijkraad Hoofddorp Oost

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑