De wijkraad heeft in samenwerking met de gemeente op 12 november 2015 een voorlichtingsavond georganiseerd aangaande dit onderwerp.

De gemeente heeft nu op 22 november 2017 een brief van 3 kantjes doen uitgaan met een zelfde inhoud als de brief uit 2015. Wij  gaan nu echter  niet een 

voorlichtingsavond organiseren. Maar wij vragen de bewoners die deze brief (zie afbeelding) ook hebben ontvangen om contact op te nemen met het comité dat bezwaar wil maken tegen deze brief. Dit contact kunt u leggen via info@wijkraadhoofddorpoost.nl

 

 

 

Indien u de bedoelde brief ook ontving!

NEEM CONTACT OP MET HET BEWONERSCOMITÉ

dat deze zaak behandeld. Individueel optreden is in dit geval niet verstandig. Doen kunnen we alles, maar alleen allen samen! info@wijkraadhoofddorpoost.nl

 

Wat is er aan de hand?

Volgens de gemeentelijke administratie zou uw woning niet voldoen aan de brandveiligheidseisen van 2012. Dat is nog maar helemaal de vraag. Er is in de jaren 69 en 70 `per woonblok anders gemetseld. De controle door de gemeentelijke bouwopzichter was in die jaren anders dan we nu van een bouwopzichter verwachten.

Ook zijn er verschillende bewoners die tijdens verbouwingen al maatregelen hebben genomen, zoals opmetselen of dicht smeren. Dat kan ook uw buurman zijn, zodat uw woning wel veilig is.

Mocht uw woning werkelijk niet voldoen aan de eisen die de gemeente sinds 2012 stelt dan staan er nog verschillende wegen open. Zoals bezwaar maken of een bouwopzichter laten komen die via een paar kijkgaatjes de tussenmuren controleert, of in overleg gaan over hoe de zaak kan worden opgelost.

Om bezwaar te maken kunt u gebruik maken van de hierbij ook afgedrukte brief. Die moet wel de komende dagen – vóór week 51 – worden ingediend.

Het laten controleren door een bouwopzichter gaat op afspraak, zoals in de gemeentelijke brief is opgegeven.

Overleg vooral met uw buren. U mag niet zomaar aan het metselen slaan aan een gemeenschappelijke muur. Geeft dit strubbelingen, dan is overleg met de gemeente en       eventueel burenbemiddeling mogelijk.

 

Niets doen levert alleen maar hoge kosten op.