Nieuws

GREENTEENS zetten zich in voor MAMAS Kinderfonds

Van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur Wij zijn een groep tieners die van de natuur houden en vanaf De Heimanshof samen optrekken. We maken ons eigen jaarprogramma, gaan 1x per maand met elkaar op excursie in de natuur en realiseren leuke projecten voor doelen die wij belangrijk en/of duurzaam vinden. Wij financieren onze activiteiten grotendeels zelf door bijvoorbeeld te collecteren voor goede doelen zoals het Oranje fonds. Een deel van de opbrengst is voor het goede doel en een deel is voor onze eigen activiteiten. Dit jaar gaan we van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur de boomhut in voor het kinderfonds de MAMAS. In Zuid-Afrika leven miljoenen kinderen in armoede. 1.400 lokale vrouwen zijn...

lees verder

Parkeren in de Verisstraat/Daunisstraat!

Als wijkraad komen er veel vragen van bewoners binnen over parkeren. Als lid van de wijkraad en bewoner herken je veel  vragen. Zo kregen wij de volgende vraag binnen: “De parkeeroverlast in onze straat wordt steeds groter. Ik kan vaak mijn eigen parkeerplek niet af. Mijn vraag is of dit onder de aandacht is. Ook parkeren hier steeds vaker mensen die hier niets te zoeken hebben. Mensen die op vakantie en werk zijn. Ik stel voor een verbodsbord buiten de parkeervakken, een blauwe zone eventueel extra parkeerplekken op het braakveld begin van de verisstraat kalorama. Ook richting het speeltuintje verisstraat/ daunisstraat kun je niet eens de bocht door naar rechts de daunisstraat in. Wij moeten omrijden om naar onze garage te kunnen. Wat als daar nog eens de...

lees verder

Ontwikkeling van 31 appartementen in een kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622

Dit is de officiële tekst van de gemeentelijke bekendmaking van 18 januari j.l. Anterieure Overeenkomst met Cityside Apartments BV voor de ontwikkeling van 31 appartementen door transformatie van een kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622 te Hoofddorp. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 9 januari 2018, onder besluitnummer 2017-0051963, een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met Cityside Apartments B.V. inzake het verlenen van medewerking aan de (her)ontwikkeling van het kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622 te Hoofddorp naar 31 huurappartementen. In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over het...

lees verder

Winterwandeling en Nieuwjaarsreceptie in De Heimanshof op zondag 7 januari om 14.00 uur

Ook in de wintermaanden is er in De Heimanshof veel te zien en te beleven. l   Het grote sneeuwklok je is – mede door het warme weer – begin december al boven de grond gekomen net als het blad van de aronskelken.  En ook de hazelaar bloeit al ‘spectaculair’. Stinkend nieskruid bloeit al vanaf november. Ook andere soorten steken voorzichtig hun kopje boven de grond. In de kassen staan juist nu veel mediterrane en tropische planten in bloei zoals de theestruik, het Chinees lantaarnplantje, de aloë, de geldboom, de tropische orchideeën en niet te vergeten citrusboompjes. Genoeg reden dus om op zondag 7 januari om 14.00 uur mee te lopen met de winterwandeling door De Heimanshof. En ook een mooie gelegenheid om elkaar dan aansluitend de beste wensen...

lees verder

vellen van een houtopstand in de Van der Burchstraat 4, 2132 RN

Verleende omgevingsvergunning, Hoofddorp, ter hoogte van de Van der Burchstraat 4, 2132 RN, vellen van een houtopstand, verzenddatum 15-12-2017, zaaknummer 25726521, olonummer 3358057. Bezwaar Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, een dag na de verzenddatum van het besluit, ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Voor de openingstijden en voor het maken van een afspraak kunt u terecht op de website van de gemeente. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum (dit is de genoemde datum in bovenstaande omgevingsvergunning) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en...

lees verder

Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Elektrisch vervoer levert een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en is stiller en zuiniger dan gewone voertuigen. Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren heeft de gemeente op 3 december de B&W nota Randvoorwaarden voor laadinfrastructuur elektrische auto’s d.d. 3 december 2013 (kenmerk 2013.0080843) vastgesteld. Particulieren en bedrijven in het bezit van een elektrische auto konden op basis van deze nota een openbare laadpaal nabij het vestigingsadres aanvragen. In de Leeghwaterstraat in Hoofddorp, nabij huisnummer 59, twee parkeervakken alleen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)...

lees verder