Nieuws

Greenteens de boom in voor het goede doel

Wij zijn een groep tieners die van de natuur houden en vanaf De Heimanshof samen optrekken. We maken ons eigen jaarprogramma, gaan 1x per maand met elkaar op excursie in de natuur en realiseren leuke projecten voor doelen die wij belangrijk en/of duurzaam vinden. Wij financieren onze activiteiten grotendeels zelf door bijvoorbeeld te collecteren voor goede doelen als het Oranje fonds. Een deel van de opbrengst is voor het goede doel en een deel is voor onze eigen activiteiten. Actie: GreenTeens de boom in voor het goede doel Dit jaar gaan we de boomhut in voor het kinderfonds de MAMAS. In Zuid-Afrika leven miljoenen kinderen in armoede. 1.400 lokale vrouwen zijn hiervoor in actie gekomen en zorgen voor opvang, scholing, medicatie en liefde voor deze kinderen....

lees verder

Klimaatverdedigingszone-lezing op De Heimanshof Zo. 25 februari: 14.30 uur

Foto: Aanleg stuk klimaatbos in Haarlemmermeer             Klimaatverdedigingszone nodig voor onze leefomgeving! Het klimaat verandert met rasse schreden. De mens speelt daar een cruciale rol in. In de afgelopen vijftig jaar hebben wij net zoveel energie en grondstoffen gebruikt als in de hele geschiedenisperiode daarvoor. Dit heeft geleid tot veel CO2 en vervuiling in de lucht. Volgens klimaatverbeteraar Ton van Oostwaard moet het roer drastisch om. Het is tijd om een groene klimaatverdedigingszone voor onze leefomgeving te bouwen. Op zondag 25 februari geeft hij een lezing in De Heimanshof over zijn aanpak. Fijnstof is een van de drie grootste veroorzakers van ziekte en sterfte in ons land. Willen wij als mens kunnen overleven, dan...

lees verder

GREENTEENS zetten zich in voor MAMAS Kinderfonds

Van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur Wij zijn een groep tieners die van de natuur houden en vanaf De Heimanshof samen optrekken. We maken ons eigen jaarprogramma, gaan 1x per maand met elkaar op excursie in de natuur en realiseren leuke projecten voor doelen die wij belangrijk en/of duurzaam vinden. Wij financieren onze activiteiten grotendeels zelf door bijvoorbeeld te collecteren voor goede doelen zoals het Oranje fonds. Een deel van de opbrengst is voor het goede doel en een deel is voor onze eigen activiteiten. Dit jaar gaan we van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur de boomhut in voor het kinderfonds de MAMAS. In Zuid-Afrika leven miljoenen kinderen in armoede. 1.400 lokale vrouwen zijn...

lees verder

Parkeren in de Verisstraat/Daunisstraat!

Als wijkraad komen er veel vragen van bewoners binnen over parkeren. Als lid van de wijkraad en bewoner herken je veel  vragen. Zo kregen wij de volgende vraag binnen: “De parkeeroverlast in onze straat wordt steeds groter. Ik kan vaak mijn eigen parkeerplek niet af. Mijn vraag is of dit onder de aandacht is. Ook parkeren hier steeds vaker mensen die hier niets te zoeken hebben. Mensen die op vakantie en werk zijn. Ik stel voor een verbodsbord buiten de parkeervakken, een blauwe zone eventueel extra parkeerplekken op het braakveld begin van de verisstraat kalorama. Ook richting het speeltuintje verisstraat/ daunisstraat kun je niet eens de bocht door naar rechts de daunisstraat in. Wij moeten omrijden om naar onze garage te kunnen. Wat als daar nog eens de...

lees verder

Ontwikkeling van 31 appartementen in een kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622

Dit is de officiële tekst van de gemeentelijke bekendmaking van 18 januari j.l. Anterieure Overeenkomst met Cityside Apartments BV voor de ontwikkeling van 31 appartementen door transformatie van een kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622 te Hoofddorp. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 9 januari 2018, onder besluitnummer 2017-0051963, een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met Cityside Apartments B.V. inzake het verlenen van medewerking aan de (her)ontwikkeling van het kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622 te Hoofddorp naar 31 huurappartementen. In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over het...

lees verder

Winterwandeling en Nieuwjaarsreceptie in De Heimanshof op zondag 7 januari om 14.00 uur

Ook in de wintermaanden is er in De Heimanshof veel te zien en te beleven. l   Het grote sneeuwklok je is – mede door het warme weer – begin december al boven de grond gekomen net als het blad van de aronskelken.  En ook de hazelaar bloeit al ‘spectaculair’. Stinkend nieskruid bloeit al vanaf november. Ook andere soorten steken voorzichtig hun kopje boven de grond. In de kassen staan juist nu veel mediterrane en tropische planten in bloei zoals de theestruik, het Chinees lantaarnplantje, de aloë, de geldboom, de tropische orchideeën en niet te vergeten citrusboompjes. Genoeg reden dus om op zondag 7 januari om 14.00 uur mee te lopen met de winterwandeling door De Heimanshof. En ook een mooie gelegenheid om elkaar dan aansluitend de beste wensen...

lees verder