De regels voor het inleveren van kerstbomen zijn voor 13 januari 2018 als volgt vastgesteld.

  • Iedere bewoner van de wijk Hoofddorp-Oost wordt in de gelegenheid gesteld om, op voornoemde datum en tijd, zijn/haar kerstboom bij het inzamelpunt in te leveren. Dit in het kader van ‘Geen afgedankte kerstbomen op straat of in de sloot!’.
  • Inleveren kan op zaterdag 13 januari 2018 van 09.30 tot en met 11.30 uur
  • Het moeten natuurlijke kerstbomen zijn, dus geen kunstbomen of coniferen.
  • Kerstbomen moeten ontdaan zijn van kruizen, potten en andere kunststof toevoegingen.
  • Iedereen ontvangt bij inleveren van kerstbomen en registratie, 50 cent per ingeleverde kerstboom.
  • Kinderen tot ongeveer 13 jaar die een kerstboom of meer kerstbomen inleveren krijgen, bij registratie, ongeacht het aantal ingeleverde kerstbomen en het aantal keer dat er wordt ingeleverd één (1) lot voor de kinderloterij. Vriendjes en vriendinnetjes die meehelpen doen er verstandig aan ook zelf een boom of aantal bomen in te leveren of de ingezamelde bomen te delen.
  • Kinderen mogen niet te dicht bij de vuilniswagen komen. In ieder geval niet voorbij het ter plaatse aangegeven punt van inleveren.
  • De loting en de prijsuitreiking zijn vanaf ongeveer 16.30 uur in het Restaurant-Partycentrum “De Wissel”.
  • Prijzen worden uitgereikt aan de kinderen met het getrokken lotnummer. Is het kind met het getrokken lot niet aanwezig dan wordt voor die prijs een nieuw lot getrokken en vervalt het recht van het niet aanwezige kind op de prijs.
  • Elk kind dat een lot heeft kan dit lot na de prijsuitreiking inleveren bij de bar van “De Wissel” en krijgt daarvoor een portie patat en een flesje frisdrank. Zo is er voor alle kinderen met lot in ieder geval een ‘prijs’

Het bestuur van de Wijkraad Hoofddorp-Oost