De inspraak van de bewoners rondom Schiphol valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat die daarvoor de Maatschappelijk Raad Schiphol heeft opgericht. De MRS bestaat uit 10 Cluster vertegenwoordigers, twee per landingsbaan.

Deze vertegenwoordigers worden gekozen door kiesmannen uit de gebieden rondom Schiphol. Per dorp of wijkraad bepaald het aantal inschrijvingen hoeveel stemmen er door de dorp- of wijkraad uitgebracht kunnen worden.

Deze site is er voor onderwerpen waar dorps- en wijkraden in de Haarlemmermeer samenwerken voor uw leefomgeving.

Ik steun mijn dorp- of wijkraad als het gaat over de inspraak in Schiphol en de leefbaarheid in onze omgeving:
http://participatie-hmeer.nl/