Van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur

Wij zijn een groep tieners die van de natuur houden en vanaf De Heimanshof samen optrekken. We maken ons eigen jaarprogramma, gaan 1x per maand met elkaar op excursie in de natuur en realiseren leuke projecten voor doelen die wij belangrijk en/of duurzaam vinden. Wij financieren onze activiteiten grotendeels zelf door bijvoorbeeld te collecteren voor goede doelen zoals het Oranje fonds. Een deel van de opbrengst is voor het goede doel en een deel is voor onze eigen activiteiten.

Dit jaar gaan we van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur de boomhut in voor het kinderfonds de MAMAS.

In Zuid-Afrika leven miljoenen kinderen in armoede. 1.400 lokale vrouwen zijn hiervoor in actie gekomen en zorgen voor opvang, scholing, medicatie en liefde voor deze kinderen. Uiteraard hebben ze hier geld voor nodig. Met elke donatie van 5 euro kunnen zij een kind een maand lang verzorgen.

Wij willen zelf geld bijeenbrengen voor dit doel. Daarom laten wij ons vrijwillig 24 tot 48 uur in de boomhut op De Heimanshof opsluiten. Het wordt een echte ‘overlevingstocht’ zonder verwarming, televisie, mobiele telefoon en andere luxe.

Door sponsering hopen we veel geld bij elkaar te krijgen voor het goede doel en ons eigen activiteitenprogramma. De boomhut ligt tijdens de actie vol hooi en we slapen er 1 of 2 nachten. Iedereen is welkom om ons op te zoeken en te steunen.

Er is, van vrijdag 23 februari vanaf 18.00 uur tot zondag 25 februari 18.00 uur, ook thee en koffie te koop voor het goede doel en u kunt ons ook komen sponsoren natuurlijk!

Hebt u geen tijd om langs te komen maar wilt u ons wel sponseren? Dan kunt u ons ook sponseren door een bedrag over te maken naar: IBAN NL06INGB0005729896, ten name van ‘Vriendenkring De Heimanshof’: o.v.v. Greenteens MAMAS-actie 2018.