Bij  het begin van de lente rond 21 maart wordt elk jaar de jaarlijkse nationale boomplantdag gehouden.  Niet alleen op scholen wordt daar een feest van gemaakt. Ook een heleboel tuinen zouden er feestelijker uitzien met natuurvriendelijke hoekjes en bomen en struiken die voor insecten en vogels beschutting en voedsel bieden.

Daarom organiseert De Heimanshof , samen met Stichting M.E.E.RGroen, sinds 2008 de boomweggeefactie . De natuur is namelijk zeer productief in het uitzaaien van jonge boompjes en struiken als je de kennis en de inet hebt  om er wat mee te doen. In de heemtuin en bij de natuurontwikkelingsprojecten worden duizenden exemplaren verwijderd gedurende de winter, waarvan er vele prima elders van pas kunnen komen.

Ook dit jaar staan er vanaf woensdag 14 18 maart weer  15.000 boompjes klaar voor belangstellenden. Hoe ‘groener’ iemand  zijn tuin of terrein wil  inrichten, hoe meer bomen er mee mogen. Het enige wat wij daarvoor terug vragen is dat  men de Heimanshof stond met een lidmaatschap of een gift. En met de bomen die 1 april nog niet opgehaald zijn, gaan  we een heus klimaat bos aanplanten

Oproep1: Niet bij ons komen er veel bomen en struiken spontaan op. Dat gebeurt overal. We houden ons daarom aanbevolen voor kleine bomen en stuiken uit uw eigen tuin, die via deze dagen een nieuwe eigenaar kunnen vinden. Wij komen niet ophalen.

Oproep 2:De boom weggeefactie gaan we dit jaar uitbreiden met een nieuwe ontwikkeling. Uit de jonge loten van de taxusstruik kan namelijk een kankermedicijn (Taxol) worden gewonnen.  In de periode dat de taxus hagen gesnoeid moeten worden (juni/juli), gaan we het snoeisel met ieders hulp verzamelen. Houd de berichtgeving daarover in de gaten.

Ca 60 soorten zijn dit jaar beschikbaar in variërende aantallen:

Berk, zwarte els, populier, katjes dragende en schietwilgen, meidoorn, sleedoorn, duindoorn,  sneeuwbes, liguster, taxus, hulst,  zure kers, zoete kers, hazelaar, zomer eik, moseik, beuk ,  iep, es, esdoorn, noordse esdoorn, veldesdoorn, kardinaalsmuts, Europese vogelkers, rode kornoelje, vlier , 4 soorten druiven, kruisbes, rode bes, Japanse wijnbes , framboos, lijsterbes, duindoorn, bosroos, hondsroos, taxus, sering, hulst, liguster , paardenkastanje,  grauwe abeel, wilde peer,  taxus, douglas spar, winter bloeiende prunus, Oostenrijkse den,

Openingstijden (met speciale ontvangst en informatie voorziening)

Woensdag 14 maart van 10 tot 17 uur

De actie loopt volgens het principe: wie het eerst komt… op de reguliere  openingstijden door t.m. donderdag 29 maart.. De dan  overgebleven bomen worden in een klimaatbos geplant .

Voor meer informatie: www.deheimanshof.nl

Franke van der Laan: beheer@deheimanshof.nl  of 06-48226490