MeerWaarde zoekt Buurtbemiddelaars in Haarlemmermeer

Kun je goed luisteren, samenvatten en doorvragen? Heb je interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen? Kun je omgaan met weerstand? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling.

Voordat je als bemiddelaar aan de slag gaat volg je een training buurtbemiddeling. Aan de opleiding zijn geen kosten verbonden.

Buurtbemiddelaars werken in tweetallen en proberen de buren die overlast van elkaar ervaren gezamenlijk om de tafel te krijgen. Ze begeleiden het gesprek, spelen niet voor rechter en vellen geen oordeel. Zij proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. De buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers en hebben geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is voor de bewoners kosteloos.

Heb je interesse en/of wil je meer informatie, neem dan contact op met Nelleke van Wonderen, coördinator buurtbemiddeling Haarlemmermeer via telefoonnummer 023-5698883 of buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.