Dit is de officiële tekst van de gemeentelijke bekendmaking van 18 januari j.l.

Anterieure Overeenkomst met Cityside Apartments BV voor de ontwikkeling van 31 appartementen door transformatie van een kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622 te Hoofddorp.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 9 januari 2018, onder besluitnummer 2017-0051963, een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met Cityside Apartments B.V. inzake het verlenen van medewerking aan de (her)ontwikkeling van het kantoorpand aan de Hoofdweg 616-622 te Hoofddorp naar 31 huurappartementen.

In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over het bouwplan, de locatie-eisen en het verhaal van de door de gemeente te maken kosten voor de ontwikkeling en de realisatie van het project, op de ontwikkelaar.

Zakelijke beschrijving ter inzage

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf 17 januari 2018 gedurende vier weken een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ter inzage bij de informatiebalie van het Raadhuis in Hoofddorp. De overeenkomst zelf ligt niet ter inzage.

De zakelijke beschrijving is ook te vinden op deze website.

Geen reacties mogelijk

Tegen de anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst staan geen zienswijzen, bezwaar of beroep open.