Als wijkraad komen er veel vragen van bewoners binnen over parkeren. Als lid van de wijkraad en bewoner herken je veel  vragen.

Zo kregen wij de volgende vraag binnen:

“De parkeeroverlast in onze straat wordt steeds groter. Ik kan vaak mijn eigen parkeerplek niet af. Mijn vraag is of dit onder de aandacht is. Ook parkeren hier steeds vaker mensen die hier niets te zoeken hebben. Mensen die op vakantie en werk zijn. Ik stel voor een verbodsbord buiten de parkeervakken, een blauwe zone eventueel extra parkeerplekken op het braakveld begin van de verisstraat kalorama. Ook richting het speeltuintje verisstraat/ daunisstraat kun je niet eens de bocht door naar rechts de daunisstraat in. Wij moeten omrijden om naar onze garage te kunnen. Wat als daar nog eens de hulpdiensten heen moeten? Heb al vaker gezien dat kleine vrachtauto,s achteruit moeten daar. Ik hoop dat jullie wat aan de parkeeroverlast kunnen doen.”

Er wordt al jaren uit dit deel van de wijk geklaagd bij de gemeente en uiteindelijk bij de wijkraad.

Als wijkraad heb je dan in de loop van de tijd zo je kanalen om een dergelijk probleem aan te pakken. En dus hebben wij om een onderzoek gevraagd en dit ook gekregen. Hierop kwam het volgende antwoord

Naar aanleiding van een melding over parkeeroverlast hebben wij een parkeeronderzoek gedaan in de Verisstraat (ter hoogte van huisnummer 29) te Hoofddorp.

De controles zijn door de weeks en in het weekend gedaan ( in de ochtend, in de middag en in de avond ).

Als acceptabele norm hanteren wij in de Haarlemmermeermeer 100 meter loopafstand. In de bijlage vindt u een overzichtslijst en een aantal foto’s van het parkeeronderzoek.

 Conclusie:

*             Bezettingsgraad in de Verisstraat is niet hoog. Binnen een straal van 100 meter zijn altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

*             Tijdens de controle hebben wij geen hinderlijke/ gevaarlijke parkeersituaties waargenomen. Wij zagen wel dat drie voertuigen op de weg geparkeerd stonden. Wij hebben geconstateerd dat er voldoende ruimte over blijft voor de hulpdiensten.  

    Advies:

Bewoners hebben binnen een straal van 100 meter voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Daarmee wordt aan de eisen voldaan. Wij gaan geen extra parkeerplaatsen aanleggen en geen extra verkeersmaatregelen nemen.

Reactie van de wijkraad:

Men is jammer genoeg voorbij gegaan aan het fout parkeren, waardoor een bocht door geparkeerde auto’s niet normaal kan worden genomen. Garages niet altijd bereikbaar zijn en daarmee wordt ook de bereikbaarheid voor hulpdiensten in gevaar gebracht.

Dat is ook wel weer begrijpelijk. Dat is een probleem van de afdeling Handhaving! We zullen dit probleem weer bij de afdeling Handhaving inbrengen.

En zo is het werken voor onze wijk nog steeds nuttig en nodig. Alleen zouden meer mensen in onze wijk nut en noodzaak moeten inzien en de wijkraad steunen met een stukje van hun kennis en tijd.