Regels van de Kerstbomeninzamelingsactie op 10 januari 2015 tussen 9.30 u en 11.30 u bij de FBK hal/De Wissel

De regels:

-Inleveren kan alleen op zaterdag 10 januari 2015 van 9.30 uur tot en met 11.30 uur

-Het moeten natuurlijke kerstbomen zijn, dus geen kunstbomen of coniferen.

-Kerstbomen moeten ontdaan zijn van kruizen, potten en kunststof toevoegingen.

-Kinderen tot ongeveer 13 jaar die een kerstboom of meer kerstbomen inleveren krijgen, bij registratie, 50 cent per boom uitbetaald.

-Ongeacht het aantal ingeleverde kerstbomen en het aantal keer dat er wordt ingeleverd wordt één (1) lot aan het inleverende kind gegeven. Vriendjes en vriendinnetjes die meehelpen doen er verstandig aan ook zelf een boom of aantal bomen in te leveren of de ingezamelde bomen te delen.

-Kinderen mogen niet te dicht bij de vuilniswagen komen. In ieder geval niet voorbij het ter plaatse aangegeven punt van inleveren.

-De loting en de prijsuitreiking zijn vanaf 17.00 uur in het Restaurant-Partycentrum “De Wissel”.

-Prijzen worden uitgereikt aan de kinderen met het getrokken lotnummer. Is een kind met het getrokken lot niet aanwezig dan wordt voor die prijs een nieuw lot getrokken en vervalt het recht van het niet aanwezige kind op de prijs.

(Zie ook de wijkkrant 4 – 2014)