Vanaf 1 januari 2024 is het weer mogelijk om jouw groenblauw initiatief aan te
melden voor de subsidieregeling van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Middels deze subsidieregeling ondersteunen zij de initiatieven van actieve
inwoners, scholen, belangengroepen en bedrijven die de leefomgeving
mooier, groener en duurzamer willen maken.

Maatschappelijke opgaven
Klimaatverandering vraagt om een nieuwe manier van watermanagement,
dat weten de waterschappen als geen ander. Zij kunnen de effecten van
een stijgende zeespiegel, extreme regen en droogte niet meer alleen aan.
Het antwoord ligt in een andere manier van werken, en ook in de onderlinge
samenwerking. Overheden (waaronder de gemeenten), bedrijven,
wetenschappers, inwoners dragen allemaal bij aan maatschappelijke
opgaven als klimaatadaptatie, waterbewustwording en energietransitie.

Heb jij een leuk idee?
In het gebied van Rijnland zijn al diverse groenblauwe initiatieven
gerealiseerd. Denk hierbij aan drijvende tuinen, groenblauwe schoolpleinen
en parken. Dit gebeurt met financiële steun of materiële inzet van het
hoogheemraadschap. En goed voorbeeld doet goed volgen.

Aanvraagprocedure
Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit jaarlijks indienen bij Rijnland.
De inschrijfperiode begint op 1 januari 2024 tot uiterlijk 31 maart 2024. Rijnland
verzamelt hierop alle aanvragen en beoordeelt deze op een elftal criteria.
Aanvragers krijgen voor 1 juli 2024 bericht of hun initiatief in aanmerking komt
voor een bijdrage van Rijnland.

Meer weten?
Het aanvraagformulier, voorbeelden, en meer is te vinden op onze website
via https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/subsidies-en-andere-financiëlebijdragen/groenblauw-buurtidee