ACTUEEL

Tuinproject in de Lipkensswijk

Door de klimaatveranderingen krijgen mensen in Nederland te maken met meer regen in de winters en droogte in de zomer. In de Lipkenswijk kunnen de bewoners daar mogelijk overlast van ervaren. De gemeente Haarlemmermeer gaat de openbare ruimte opknappen en dan ook meteen klimaatadaptief. Ymere zal hierin samenwerken met de gemeente. Dit zal wellicht in 2022 plaatsvinden.

Vooruitlopend op het herinrichting wil Ymere een tuinproject voor de privé voortuinen organiseren begin september 2021. De privé voortuinen hebben aandacht nodig. Ook zijn de huurders verantwoordelijk voor het onderhouden van de tuin. Dit wordt benoemd in de huurovereenkomst. Ymere wil de huurders hierin stimuleren. Tevens vindt Ymere de uitstraling van een tuin belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt. Samen met het NMCX, centrum voor duurzaamheid in Hoofddorp, wil Ymere de bewoners bewust maken van groene tuinen en voldoende waterberging.

Daarnaast organiseert het NMCX een tegelwipactie in de Haarlemmermeer. Deze actie zal plaatsvinden vanaf 1 april t/m 30 september 2021. De inwoners kunnen zich voor deze actie aanmelden van 1 april tot 1 september 2021. Het doel van deze wedstrijd is om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om tegels uit hun tuin te halen. Deze actie wordt ook gepromoot tijdens het tuinproject.

Het doel van dit project is in 2021 dat alle tuinen op orde gebracht zijn doormiddel van een tuinproject te organiseren en tevens te handhaven. Dat de leefbaarheid wordt verbeterd in de Lipkenswijk. En tot slot dat de bewoners bewust worden van groene tuinen en voldoende waterberging.

In april 2021 hebben de bewoners van de Lipkenswijk een nieuwsbrief ontvangen over het tuinproject. Daarin informatie over het tuinproject, tegelwipactie en de aanmelding tuinproject benoemd. In juli/augustus zullen wij nogmaals een nieuwsbrief naar de bewoner sturen betreft het tuinproject.

Heeft u een vraag, of wilt u in contact komen met de wijkraad? Kijk dan onder het kopje ‘contact’ en vul het formulier in.