De toekomst van Hoofddorp Oost

Hoe zou Hoofddorp-Oost er in 2030 uit moeten zien? Om op deze vraag een antwoord te geven, is een toekomstvisie in de maak, de ‘Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030’. De visie komt tot stand met inbreng van velen.

Burgers, maatschappelijke organisaties, belanghebbenden, belangstellenden, andere overheden en de vakwereld hebben op verschillende manieren meegedacht en meegepraat.
Zowel voor de structuurvisie Haarlemmermeer als voor de deelstructuurvisie Hoofddorp heeft de participatie in verschillende vormen en op verschillende niveaus plaatsgevonden. Het resultaat is een kwalitatief goed beleidsdocument. Dat blijkt ook uit de reacties die we op het voorontwerp hebben gekregen. De ambitie om van Hoofddorp een levendige, duurzame en goed bereikbare stad te maken, wordt stevig onderschreven.”

De meeste opmerkingen van Hoofddorpers waren vooral gericht op het mogelijk bebouwen van twee groene locaties: de Fruittuinen in het centrum en het wijkpark Toolenburg. Vastgelegd is dat de gemeente bewoners goed betrekt bij de verdere planvorming van het gebied rond de Fruittuinen. De vele reacties over wijkpark Toolenburg zijn mede aanleiding voor de gemeente om het park van de lijst met mogelijke toekomstige woningbouwlocaties te halen.

De ambitie voor en visie op Hoofddorp zijn naar aanleiding van de participatie niet gewijzigd. Wel zijn hier en daar vraagtekens gezet bij de haalbaarheid. Die gaan met name om de aantallen woningen en appartementen en het bouwen in de nabijheid van Schiphol (geluidscontouren). In het ontwerp zijn teksten en kaarten op basis van de reacties hierop aangescherpt en onderbouwd.

De deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 is een uitwerking van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 die de gemeenteraad in oktober 2012 heeft vastgesteld. De deelstructuurvisie is voor de toekomst belangrijk bij het afwegen van beslissingen.
Het ontwerp ligt vanaf 24 januari zes weken ter inzage in het raadhuis. Daarna legt het college het ontwerp – al dan niet gewijzigd – voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. De documenten met bijlagen zijn te vinden op www.haarlemmermeer.nl/structuurvisie.

Het bestuur van de wijkraad Hoofddorp-Oost zou graag uw mening weten. U bent vrij om gebruik te maken van ons forum hieronder om uw ideeën en meningen per e-mail aan ons te sturen. info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Meningen en ideeën die ons vóór 3 maart 2013 bereiken kunnen wij nog meenemen in onze ‘zienswijze’ aan de gemeente. Later ingezonden meningen nemen wij ook altijd mee in evaluatiegesprekken met de gemeente over aanpassingen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Uw reactie wordt eerst gescreend voordat hij op de site geplaatst wordt


Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>