De toekomst van Hoofddorp Oost

Hoe zou Hoofddorp-Oost er in 2030 uit moeten zien? Om op deze vraag een antwoord te geven, is een toekomstvisie in de maak, de ‘Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030’. De visie komt tot stand met inbreng van velen.

Burgers, maatschappelijke organisaties, belanghebbenden, belangstellenden, andere overheden en de vakwereld hebben op verschillende manieren meegedacht en meegepraat.
Zowel voor de structuurvisie Haarlemmermeer als voor de deelstructuurvisie Hoofddorp heeft de participatie in verschillende vormen en op verschillende niveaus plaatsgevonden. Het resultaat is een kwalitatief goed beleidsdocument. Dat blijkt ook uit de reacties die we op het voorontwerp hebben gekregen. De ambitie om van Hoofddorp een levendige, duurzame en goed bereikbare stad te maken, wordt stevig onderschreven.”

De meeste opmerkingen van Hoofddorpers waren vooral gericht op het mogelijk bebouwen van twee groene locaties: de Fruittuinen in het centrum en het wijkpark Toolenburg. Vastgelegd is dat de gemeente bewoners goed betrekt bij de verdere planvorming van het gebied rond de Fruittuinen. De vele reacties over wijkpark Toolenburg zijn mede aanleiding voor de gemeente om het park van de lijst met mogelijke toekomstige woningbouwlocaties te halen.

De ambitie voor en visie op Hoofddorp zijn naar aanleiding van de participatie niet gewijzigd. Wel zijn hier en daar vraagtekens gezet bij de haalbaarheid. Die gaan met name om de aantallen woningen en appartementen en het bouwen in de nabijheid van Schiphol (geluidscontouren). In het ontwerp zijn teksten en kaarten op basis van de reacties hierop aangescherpt en onderbouwd.

De deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 is een uitwerking van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 die de gemeenteraad in oktober 2012 heeft vastgesteld. De deelstructuurvisie is voor de toekomst belangrijk bij het afwegen van beslissingen.
Het ontwerp ligt vanaf 24 januari zes weken ter inzage in het raadhuis. Daarna legt het college het ontwerp – al dan niet gewijzigd – voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. De documenten met bijlagen zijn te vinden op www.haarlemmermeer.nl/structuurvisie.

Het bestuur van de wijkraad Hoofddorp-Oost zou graag uw mening weten. U bent vrij om gebruik te maken van ons forum hieronder om uw ideeën en meningen per e-mail aan ons te sturen. info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Meningen en ideeën die ons vóór 3 maart 2013 bereiken kunnen wij nog meenemen in onze ‘zienswijze’ aan de gemeente. Later ingezonden meningen nemen wij ook altijd mee in evaluatiegesprekken met de gemeente over aanpassingen.

3 reacties

 1. Ik heb bezwaar tegen het doortrekken van de Pabstlaan vanwege:
  – geluidsoverlast
  -verkeersdrukte
  -veiligheid
  -schoolgaande kinderen; veilige schoolroute vervalt
  -het groene lint in de wijk verandert in asfalt
  -Waardevermindering woningen

  Alternatief: parkeren buitenaf; gratis pende lbussen naar centrum

 2. Hoofddorp verloederd en verpaupert mijns inziens, als in de lange termijnvisie het principe van een ‘Kruisdorp’ geweld wordt aangedaan. En de basis hiervan zijn de 4 kwadranten van het oude centrum. Met als belangrijkste toevoerwegen de Kruisweg en de Hoofdweg. Daarbuiten kun je uitbreiden.

  Helaas voor de plannenmakers kunnen de uitbreidingen (o.a. door Schiphol) niet plaatsvinden buiten het kwadrant Oost. Ook moet m.i. binnen zo’n kwadrant de openheid en bereikbaarheid optimaal zijn. We zien dat aan de eens zo trotse Kruisweg, waarvan de noordzijde is afgezakt tot een zielig derderangs winkelstraatje. Vanaf de westkant (Haarlem/Heemstede) is er nauwelijks een parkeermogelijkheid in (of naar) het Centrum te vinden of te bereiken. De eerste echte uitbreiding binnen het kwadrant Oost (De ‘snorrenbuurt’) is verpauperd door maar een paar probleemgezinnen, die wel een enorme impact hadden op doodlopende straatjes.

  Mijn pleidooi is om toch vooral het kwadrant Oost binnenin open te houden. Dus geen wegen (verlengde Pabstlaan), industrieterreinen, schoolzones, etc. die het kwadrant doorkruisen. Is die z.g. binnenring in de 70-er jaren ook al eens als zeer slecht idee van tafel geveegd? Of doodlopende straatjes. Het kwadrant wordt dan opgesplitst in te kleine stukjes. Waar hoort de (woning) nieuwbouw aan de Nijverheidsstraat straks bij? Bij Oost of bij Centrum, met die drukke verkeersader als natuurlijke barrière. Of het begin van de Parklaan? En wat te denken van de natuurlijke afscheiding van de Leeghwaterbuurt van de Jenaplanschool?

  Nee, beste Wijkraad, ik denk dat het beste plan voor de toekomst is om het Hoofddorpse (winkel)centrum bereikbaar te maken en te houden via de 4 oorspronkelijke Kruisdorp ingangen (van Kruisweg en Hoofdweg) en niet via de kwadranten. Maar houd die kwadranten zelf wel open, zodat wonen nutsvoorzieningen (o.a. scholen) en middenstand er toekomst hebben. Vooral voor een klein kwadrant als Oost is dat van levensbelang!

 3. Als de Pabstlaan wordt doorgetrokken, voor een betere doorstroming, dan zal dit een aanzuigende werking hebben op verkeer.Het wordt dus drukker. Daarbij is de afstand tot bebouwing klein in het geplande deel tussen Nieuweweg en de aansluiting op de Van Heuven Goedhartlaan , wat resulteert in geluidsoverlast.
  Als de nieuwbouwplannen aan de Nijverheidsstraat doorgaan ontstaat daar ook een situatie, dat woningen dicht op de rijbaan komen te liggen.
  Kortom: een slecht plan

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Uw reactie wordt eerst gescreend voordat hij op de site geplaatst wordt


Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>