Al jaren is de verkeerslichtenregeling op de kruising van de Pabstlaan met de Hoofdweg Oost- en Westzijde een crime. Minutenlang wachten op … niets.

Inmiddels is de Kruisweg in het centrum opgenomen in het ‘Bereikbaarheidsplan’ en werd voor een deel een eenrichtingsweg van west naar oost. Daarbij werd de rijrichting van dat deel van de Nieuweweg omgedraaid en loopt nu van zuid naar noord.

Daarmee werd een verkeersstroom gecreëerd waarop de verkeersregelinstallatie* op de kruising van de Pabstlaan en de Hoofdweg niet was berekend. Dit geeft regelmatig lange tot zeer lange files en dus onnodig lange wachttijden.

Inmiddels hebben de wethouder Loggen en zijn ambtenaren toegezegd dat men de kruising zal bekijken, tellingen zal doen en naar oplossingen zal gaan zoeken in overleg met de wijkraden.

Het bestuur van de Wijkraad Hoofddorp Oost zou het op prijs stellen als zoveel mogelijk bewoners hun ervaringen met deze kruising op deze website delen en het liefst suggesties inbrengen voor het oplossen van de problemen rond deze kruising. U kunt natuurlijk ook per e-mail reageren naar info@wijkraadhoofddorpoost.nl.

 

* Een verkeersregelinstallatie, afgekort tot VRI, is een verzameling van losse elementen die nodig zijn om één of meerdere verkeersstromen te regelen middels verkeerslichten voor weggebruikers. De VRI moet zorgdragen voor een zo goed mogelijke afwikkeling van het verkeer.