De woningen aan de Gevers van Endegeeststraat, Van Lijnden van Hemmenstraat en de Ewijkstraat zijn samen met de drie huizenblokken die daar op aansloten langs de Leeghwaterstraat gesloopt. Alleen de buurtsuper staat daar nog overeind.

De herinrichtingsplannen voor deze buurt bestonden al rond de eeuwwisseling. Afgelopen voorjaar werd dan eindelijk begonnen met de sloop van dit deel van onze wijk.

Ymere heeft samen met een projectontwikkelaar plannen voor de nieuwe inrichting van dit stukje Hoofddorp-Oost ingediend. Deze plannen zijn vanaf 14 februari 2014 onder anderen in te zien op de overheidswebsites: www.ruimtelijkeplannen.nl en www.haarlemmermeer.nl/wro . Iedere burger krijgt 6 weken vanaf 14 augustus de tijd om te reageren

Het plan is bedoeld om 140 woningen en een winkel mogelijk te maken; het betreft ook de hele inrichting van het gebied.
Voor de bewoners die in dit deel van de wijk woonden en gebruik wilden maken van de mogelijkheid om terug te keren heeft Ymere voldoende sociale huurwoningen gereserveerd. Voorwaarde was wel dat men die wens om terug te keren bij het verlaten van de oude woning direct kenbaar maakte.

De gemeente geeft de inwoners rond dit gebied in Hoofddorp-Oost 6 weken lang de gelegenheid om hun mening over deze plannen kenbaar te maken.

De wijkraad zou het op prijs stellen dat u uw op en aanmerkingen, maar ook uw suggesties bij de gemeente inbrengt. Wij denken daarbij aan fietspaden, verkeersveiligheid, groenvoorzieningen en indeling, soort woningen enzovoort.

Om u te helpen zijn hieronder de tekeningen van het plan opgenomen.

Als wijkraad zouden wij ook graag zien dat u op deze pagina uw idee over de plannen invult en eventueel in discussie met medebewoners uw mening geeft. Dat kan door het website formulier onder aan de pagina in te vullen of naar e-mail info@wijkraadhoofddorpoost.nl te sturen. Het bestuur van de wijkraad zal alle meningen met de gemeente bespreken.

LET OP!
Op deze tekeningen ziet u geen verwijzing naar een eventueel doortrekken van de Pabstlaan langs deze wijk en Kalorama naar de Weg om de Noord, zoals wel werd opgenomen in de Deel structuurvisie voor Hoofddorp tot 2030.

Over het verdwijnen van het fietspad tussen de Nieuweweg en de Kockstraat stelt de gemeente het volgende:

Het opheffen van een deel van het fietspad heeft vanuit verkeersveiligheidsoogpunt en comfort voor de fietsers niet de voorkeur, maar de ruimte was nodig om de ontwikkeling in Leeghwaterkwartier mogelijk te maken. De fietsers gaan in de toekomst gebruik maken van een rustige en smalle ‘servicestraat’, waar verkeer in één richting enkel mag rijden. Er komen geen parkeervakken of andere functies langs deze weg, waardoor er heel weinig auto’s komen. Doordat incidenteel enkel in één richting gemotoriseerd verkeer mag rijden, achten de verkeerskundigen de kans op onveilige situaties klein. In de praktijk gaat de auto hier ‘te gast’ zijn. De servicestraat wordt daarvoor ingericht als fietsstraat met roodachtige bestrating in het midden en snelheidsremmende maatregelen. Deze aanpassing van fietspad naar fietsstraat staat verder los van de discussie over de doorgetrokken binnenring.

 

Bijlagen: