Hebt u een oplossing voor de problematiek van het Meermanveldje.

Voor een aantal bewoners in de Meermanstraat/Verisstraat is het Meermanveldje een onbruikbaar speelveld. Anderen ergeren zich blauw aan de doorlopende vernielingen, brandstichtingen en het kapot gooien van glas.

Pogingen om er iets leuks van te maken resulteren steeds in vernielzucht en brandstichting.

Over het schoonmaken heeft Meerwaarde meegedeeld dat het Meermanveldje één maal per twee dagen wordt geveegd en de prullenbakken twee maal per week worden geleegd. De gemeente heeft aangegeven dat het Meermanveldje door de Meerlanden, politie, straatcoaches en jongerenwerkers wordt behandeld als een JOP. (JOP = Jongeren Opvang Plek)

De vraag is of u als bewoner ideeën hebt om het Meermanveldje een veilige speelplek te laten zijn.

Er zijn ideeën om de bosjes aan de kant van het voetpad weg te halen voor een betere sociale controle. ….

Maar er zijn vast betere ideeën of combinaties van ideeën.

De Wijkraad Hoofddorp Oost leest uw ideeën graag en zal zeker proberen om met de ingebrachte ideeën bij de gemeente een positieve verandering te bewerkstelligen.