Wijkraad Hoofddorp Oost Ook voor u!

Bewoners geven vorm aan de wijkraad. Het zijn ook bewoners die de wijkraad besturen en de activiteiten van de wijkraad organiseren.

Een paar bewoners zetten zich als vrijwilliger in voor de leefomgeving in de wijk. Daar kunt u ook een steentje aan bijdragen. Hoe?

Wat doet de wijkraad?
De wijkraad is opgericht door bewoners in Hoofddorp-Oost en ontvangt een kleine subsidie van de gemeente. Daarvan worden bijvoorbeeld zaken als de wijkkrant en deze site uitgebracht en onderhouden.

Daarnaast helpen leden van de wijkraad alle bewoners die vragen over hun omgeving hebben en niet weten waar zij die kunnen stellen.

 

De verwijsfunctie van de wijkraad.

De gemeente informeert de wijkraad over plannen die gevolgen kunnen hebben op de omgeving. Naar aanleiding daarvan neemt de wijkraad contact op met de bewoners via de wijkkrant en de website. Voorbeelden uit het recente verleden zijn de schoolzone en het hondenuitlaatbeleid. Maar ook veranderingen van een bestemmingsplan en het voornemen om bomen te rooien worden, naast de brieven aan direct betrokken bewoners, via de wijkraad website aan alle bewoners gemeld. Op de website krijgen de bewoners de gelegenheid om op de webpagina “Wat vindt U” hun mening te geven.

De wijkraad ondersteunt ideeën van bewoners bij de gemeente om de leefomgeving te verbeteren. Het fietspad over de spoordijk, verschillende speelplekken, kunstgras op openbare voetbalveldjes, extra banken en prullenballen langs looproutes zijn duidelijke voorbeelden waar deze bemiddeling zoden aan de dijk zet.

De wijkraad organiseert de kerstbomeninzameling, een nieuwjaarsreceptie voor alle bewoners van de wijk, een wijkfeest en een bewonersvergaderingen wanneer zaken spelen die alle bewoners aangaan.

Wanneer een buurt wordt geconfronteerd met iets ernstigs, zoals de sloopplannen van Ymere in de Leeghwaterbuurt. In deze straten zijn bewonerscomités opgericht. De wijkraad kan de bewonerscomités dan helpen met het benaderen van de politiek en de pers. Ook in gevallen dat een groep bewoners overlast ondervindt ondersteunt de wijkraad het actiecomité met advies en handtekeningenlijsten.

 

De wijkraad is voor de bewoners maar ook van de bewoners!

Hebt u vragen, een goed idee, een vaag plan om het leven in de wijk te verbeteren, een idee over de infrastructuur, laat het de wijkraad weten. Zonder uw inbreng bent u afhankelijk van wat de politiek in de gemeente bedenkt. Met de wijkraad kunt u de wijk een ‘eigen’ gezicht geven.

 

Hoeveel mensen werken als vrijwilliger voor de wijkraad?

Er zijn maar een paar vrijwilligers actief. Met meer vrijwilligers zou het werk meer kunnen worden verdeeld.

Een voorbeeld is het wijkfeest. Daar is alle extra hulp een verlichting voor de vaste vrijwilligers. Het gaat dan om vrijwilligers die tijdens zulke activiteiten hand en span diensten zouden willen verlenen. Fotografeert u graag en wilt u voor de wijkraad vrijblijvend foto’s van zo’n activiteit maken? Wilt u helpen met het opbouwen van standjes en later het weer afbreken?

Bij de enkele bewonersvergadering is alleen al het helpen bij het ontvangen en inschrijven van de bewoners een forse vermindering van de druk op de paar vaste vrijwilligers.

 

Kunnen wij u noteren?

Geef u dan op met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede uw voorkeur.
Stuur dit dan naar info@wijkraadhoofddorpoost.nl