Wijkschouw oktober 2020

Op 2 oktober jl. zouden wij – samen met een aantal ambtenaren en een gemeenteraadslid – de wijkschouw houden. Probleem was dat voor die tijd de kopij voor de wijkkrant moest zijn ingeleverd. Wat doe je dan? Dan schrijf je een stukje, alsof het al is gebeurd.

En dan, een paar dagen voor de wijkschouw wordt aangehouden wordt het vanuit de gemeente verstandig geacht om het niet te laten doorgaan.

Daarmee is het verhaal in de wijkkrant nog steeds relevant. Wij hebben de door u ingebrachte punten en onze punten nu schriftelijk ingebracht.

Toegezegd is dat de betrokken deskundigen binnen de gemeente de verschillende punten zullen nalopen en kijken welke zaken opgelost kunnen worden en op welk termijn dat zal gebeuren.

In ieder geval houden wij u – de bewoners van Hoofddorp-Oost – op de hoogte van het vervolg..

Heeft u een vraag, of wilt u in contact komen met de wijkraad? Kijk dan onder het kopje ‘contact’ en vul het formulier in.