De regels voor het inleveren van kerstbomen zijn voor 7 januari 2017 als volgt vastgesteld.

De regels zijn eenvoudig genoeg:

  • Inleveren kan alleen op zaterdag 7 januari 2017 van 9.30 tot en met 11.30 uur
  • Het moeten natuurlijke kerstbomen zijn, dus geen kunstbomen of coniferen.
  • Kerstbomen moeten ontdaan zijn van kruizen, potten en andere kunststof toevoegingen.
  • Iedere bewoner van de wijk Hoofddorp-Oost wordt in de gelegenheid gesteld om, op voornoemde datum en tijd, zijn/haar kerstboom bij het inzamelpunt in te leveren. Dit in het kader van ‘Geen afgedankte kerstbomen op straat of in de sloot!’.
  • Kinderen tot ongeveer 13 jaar die een kerstboom of meer kerstbomen inleveren krijgen, bij registratie, 50 cent uitbetaald per door hem/haar ingeleverde boom.
  • Ongeacht het aantal ingeleverde kerstbomen en het aantal keer dat er wordt ingeleverd wordt één (1) lot aan het inleverende kind gegeven. Vriendjes en vriendinnetjes die meehelpen doen er verstandig aan ook zelf een boom of aantal bomen in te leveren of de ingezamelde bomen te delen.
  • Kinderen mogen niet te dicht bij de vuilniswagen komen. In ieder geval niet voorbij het ter plaatse aangegeven punt van inleveren.
  • De loting en de prijsuitreiking zijn vanaf ongeveer 17.00 uur in het Restaurant-Partycentrum “De Wissel”.
  • Prijzen worden uitgereikt aan de kinderen met het getrokken lotnummer. Is het kind met het getrokken lot niet aanwezig dan wordt voor die prijs een nieuw lot getrokken en vervalt het recht van het niet aanwezige kind op de prijs.
  • Elk kind dat een lot heeft kan dit lot na de prijsuitreiking inleveren bij de bar van “De Wissel” en krijgt daarvoor een portie patat en een flesje frisdrank. Zo is er voor alle kinderen met lot in ieder geval een ‘prijs’.